Noen ganger trenger vi rett og slett avstand til hverandre og da må vi ta tiden til hjelp og la hverandre være til vi begge er klare til å møtes igjen. Aksept er et nøkkelord og spørsmålene under kan bidra til;

Raskere forsoning

Det er stor sjanse for at dere kommer raskere ut av konflikter, om du/dere har spesielt fokus på punkt 5, 6 og 7.

1. HVA ER KONFLIKTEN SETT FRA DITT STÅSTED?

Er det noe som er sagt eller gjort?
eller ikke sagt eller ikke gjort?
Misforståelser eller mangel på kommunikasjon? Hva har skjedd?

2. HVILKE FØLELSER SETTERDETTE I GANG HOS DEG?

Alle følelser er tillatt - også ufint språk.
Ikke sensurer deg– dette skal ikke vises fram.

Blir du provosert og sint?
Blir du såret og lei deg?
Blir du utrygg og redd?
Blir du oppgitt og maktesløs?
Er det en blanding? andre følelser?

Det er en treningssak å få tak i og sette ord på følelser. For noen er det veldig enkelt, andre strever med det.

Ta deg tid til å finne ut hvilke følelser du får og erkjenn for deg selv at det er slik du har det. Følelser er irrasjonelle og helt naturlige. Sånn er det å være meg! Om du synes det er vanskelig å få tak i følelsene, kan du slå på en pute eller skrike i bilen eller annet sted du er alene.

3. SKRIV EN KORT FORSVARSTALE FOR DEG SELV!

Du har «rett» fra ditt ståsted og din adferd er preget av din opplevelse. Sett ord på hva som er dine argumenter.

4. BAK KONFLIKTFØLELSENE ER DET ALLTID SÅRBARHET! HVILKE SÅRE FØLELSER ER DET DU BESKYTTER?

HVA KAN DET VÆRE DU DYPEST SETT ER REDD FOR?

Å bli misforstått
Å ikke bli hørt og tatt på alvor                                                                                                                                                       
Å bli såret
Å bli krenket
Å bli forlatt
Å bli overkjørt
Å ikke være god nok
Å kjenne meg dum
Å kjenne meg nedvurdert                                                                                                                                                          andre ting

5. IT TAKES TWO TO TANGO! HVA ER DITT/DINE
BIDRAG TIL KONFLIKTEN?
Når vi er i konflikt handler vi ofte utfra irrasjonelle følelser og sier ting som sårer og forverrer. Hva sier og gjør DU som bidrar til at konflikten opp- rettholdes eller eskalerer? En vanlig problemstilling i konflikter er at en av partene «kommer etter» og en trekker seg. Hvis en av partene har behov for å snakke og en trekker deg unna, resulterer det ofte i følelser som fyrer opp konflikten.

6. HVA ER KONFLIKTEN SETT FRA PARTNERENS STÅSTED?

Her trenger du å se helt bort fra din opplevelse av konflikten.
Prøv å se det hele utenfra og vær din partners forsvarer for å forstå mer. Fra dennes syn vær så objektiv du har mot til å være!

7. HVA KAN DU BEKLAGE?

Du trenger ikke gi den andre «rett«, for å beklage. Jeg beklager at jeg såret deg! Jeg forstår at jeg ikke tok hensyn, beklager det. Beklager at jeg ikke oppfattet det du mente. Dette er vakkert fredsarbeid! Vi har gjort dettetil automatikk etter våre konflikter.