Vi jobber alltid sammen når vi støtter par og i 2021 er det 23 år siden vi startet vår praksis som parterapeuter.

Psykoterapeut utdannelsen har vi fra Høyskolen Norsk Gestaltinstitutt i Oslo. De første 12 årene hadde vi kontor på

Majorstua og fra høsten 2010 i Tønsberg.

 

Vi traff vi hverandre i 1991, og de første årene av vårt forhold var preget av mange strevsomme og heftige konflikter. Etter mange timer i individualterapi og parterapi, oppdaget vi, at vi ved hjelp av hverandre holdt på å reparere sår fra egen bagasje, og at vi faktisk var gaver til hverandre. Vi bor et hus fra 1700-tallet i Tønsberg. Vi har 3 barn på 19, 21 og 31 år + 2 herlige barnebarn. Eldste sønn er fra Ninas første ekteskap, så Sigmund har mange års erfaring med å være bonuspappa.

Kontoret vårt er trivelig og innredet med 4 kurvstoler. Det er viktig for oss å skape så trygge omgivelser som mulig, med rom for utforskning og nye innsikter.

Med to terapeuter tilstede, kan vi gi bedre støtte til begge parter. Tilbakemeldinger forteller oss at de som kommer til oss føler seg sett og er glade for at vi er to. Vi har enda til gode å ta parti - begge har rett utfra SIN sannhet, er vår overbevisning!

I mesteparten av terapien er parets stoler vendt mot hverandre. Gestalt betyr helhet og vi har «verktøy» for å bevisstgjøre. Bl.a vil vi stoppe opp for å sjekke om budskap er nådd fram. Hva var det faktisk som ble sagt? Vi tror at når vi får bevissthet på hva vi faktisk gjør, har vi mulighet til å velge mer hensiktsmessig. Mange par trenger å trene på å romme forskjeller og utforske nødvendigheten av konstruktive konflikter.

Når begge parter erkjenner sin del av ansvaret og er villige til å jobbe bevisst med å endre egne mønstre, er detstørst utbytte av vår terapiform.

Vi deler av våre erfaringer og kunnskap, og ønsker å inspirere til å gjøre selvinnsikt mer hverdagslig. Vi har en uformell stil og jobber «her og nå», med full oppmerksomhet og energi. Det er billigere å gå til oss enn til advokater og sannsynligvis en bedre løsning for familien.

Det er et velkjent fenomen at begge tror problemet ligger hos partneren. Vi forventer at BEGGE parter ser på seg selv; Hvordan bidrar jeg til det som ikke er hensiktsmessig og hva har jeg med meg i ”sekken” som styrer meg og min adferd?

Hvor ofte og hvor lenge må vi gå? For de aller fleste tar det tid å endre mønstre og det kan bety et stykke arbeid. I starten anbefaler vi helst ukentlig og ikke mer en 14 dager i mellom hver gang. Etterhvert kan det gå flere uker, da med fokus på implementering av verktøy og nye mønstre. Gjennomsnittet går ca 10 ganger hos oss. De som raskt ser eget bidrag og er villig til å endre egen adferd trenger kortere tid i terapi.

For best mulig resultat av terapien anbefaler vi at begge parter i etterkant av timen, skriver ned ”hva skal jeg ha fokus på?” og jevnlig har bevissthet på dette. Endringer skjer når hver og en tar ansvar for sitt.

Noen par kommer for sent til å redde forholdet, og da kan det være viktig å få hjelp til en verdig avslutning.

Nina og Sigmund Sontum - Gestaltterapeuter MNGF                 

Gestaltterapeuter MNGF oppfyller NGFs kvalitetssikringskrav: dokumentert veiledning på klinisk praksis, kontinuerlig profesjonell faglig oppdagering (PFO), ansvarsforsikring, tilgang til NGFs klageordning, underlagt NGFs vedtekter og etiske retningslinjer. 

Liste over gestalt kollegaer over hele landet;